הליך גישור בבית המשפט

הליך גישור בבית המשפט

הליך גישור בבית המשפט הוא הליך שבו מנסה מגשר ניטרלי לסייע לצדדים לסכסוך להגיע להסכמה משותפת על פתרון לסכסוך. הליך הגישור מתקיים במסגרת בית המשפט, אך הוא אינו הליך משפטי. הצדדים לסכסוך אינם מחויבים לקבל את המלצות המגשר, והם יכולים לסיים את ההליך בכל שלב שהוא.

מהם היתרונות של הליך גישור בבית המשפט?

הליך גישור בבית המשפט מציע מספר יתרונות לצדדים לסכסוך:

 • חסכון בזמן ובעלויות: הליך גישור הוא הליך מהיר יותר וזול יותר מהליך משפטי.
 • פתרון מותאם אישית: המגשר מסייע לצדדים להגיע להסכמה שתאמה את צרכיהם ורצונותיהם.
 • יחסים טובים יותר בין הצדדים: הליך גישור יכול לסייע לצדדים לשפר את היחסים ביניהם, גם אם הם לא מצליחים להגיע להסכמה.

איך מתבצע הליך גישור בבית המשפט?

הליך גישור בבית המשפט מתחיל בכך שאחד הצדדים לסכסוך פונה לבית המשפט ומבקש להעביר את העניין לגישור. בית המשפט יורה למגשר מוסמך לנהל את הגישור.

הגישור מתקיים במספר פגישות, שבהן המגשר מנסה לסייע לצדדים להגיע להסכמה. המגשר עוזר לצדדים להבין את האינטרסים שלהם, ולמצוא פתרונות יצירתיים לסכסוך.

אם הצדדים מצליחים להגיע להסכמה, הם חותמים על הסכם גישור. ההסכם מוגדר כהסכם משפטי מחייב, והוא יכול להיות מאושר בבית המשפט.

מהן הזכויות והחובות של הצדדים בהליך גישור בבית המשפט?

הצדדים לסכסוך בהליך גישור בבית המשפט נהנים ממספר זכויות וחובות:

 • זכות להשתתף בהליך: הצדדים לסכסוך זכאים להשתתף בכל שלבי ההליך, ולבטא את דעתם.
 • חובה לשתף פעולה: הצדדים לסכסוך מחויבים לשתף פעולה עם המגשר, ולנסות להגיע להסכמה.
 • זכות לסרב להסכמה: הצדדים לסכסוך אינם מחויבים לקבל את המלצות המגשר, והם יכולים לסיים את ההליך בכל שלב שהוא.

גישור בית משפט לענייני משפחה


גישור בית משפט לענייני משפחה הוא הליך שבו מנסה מגשר ניטרלי לסייע לצדדים לסכסוך בענייני משפחה להגיע להסכמה משותפת על פתרון לסכסוך. הליך הגישור מתקיים במסגרת בית המשפט לענייני משפחה, אך הוא אינו הליך משפטי. הצדדים לסכסוך אינם מחויבים לקבל את המלצות המגשר, והם יכולים לסיים את ההליך בכל שלב שהוא.

החוק בישראל

בישראל, חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014, קובע כי צדדים המעוניינים להגיש תביעה בסכסוך משפחתי יחויבו להשתתף בהליך גישור לפני הגשת התביעה. החוק חל על מגוון סכסוכים משפחתיים, כולל גירושין, מזונות, חלוקת רכוש, משמורת על ילדים ועוד.

היתרונות של גישור בבית המשפט לענייני משפחה

גישור בבית המשפט לענייני משפחה מציע מספר יתרונות לצדדים לסכסוך:

 • חסכון בזמן ובעלויות: הליך גישור הוא הליך מהיר יותר וזול יותר מהליך משפטי.
 • פתרון מותאם אישית: המגשר מסייע לצדדים להגיע להסכמה שתאמה את צרכיהם ורצונותיהם.
 • יחסים טובים יותר בין הצדדים: הליך גישור יכול לסייע לצדדים לשפר את היחסים ביניהם, גם אם הם לא מצליחים להגיע להסכמה.

כיצד מתבצע הליך גישור בבית המשפט לענייני משפחה?

הליך גישור בבית המשפט לענייני משפחה מתחיל בכך שאחד הצדדים לסכסוך פונה לבית המשפט ומבקש להעביר את העניין לגישור. בית המשפט יורה למגשר מוסמך לנהל את הגישור.

הגישור מתקיים במספר פגישות, שבהן המגשר מנסה לסייע לצדדים להגיע להסכמה. המגשר עוזר לצדדים להבין את האינטרסים שלהם, ולמצוא פתרונות יצירתיים לסכסוך.

אם הצדדים מצליחים להגיע להסכמה, הם חותמים על הסכם גישור. ההסכם מוגדר כהסכם משפטי מחייב, והוא יכול להיות מאושר בבית המשפט.

זכויות וחובות של הצדדים בהליך גישור בבית המשפט לענייני משפחה

הצדדים לסכסוך בהליך גישור בבית המשפט לענייני משפחה נהנים ממספר זכויות וחובות:

 • זכות להשתתף בהליך: הצדדים לסכסוך זכאים להשתתף בכל שלבי ההליך, ולבטא את דעתם.
 • חובה לשתף פעולה: הצדדים לסכסוך מחויבים לשתף פעולה עם המגשר, ולנסות להגיע להסכמה.
 • זכות לסרב להסכמה: הצדדים לסכסוך אינם מחויבים לקבל את המלצות המגשר, והם יכולים לסיים את ההליך בכל שלב שהוא.

סיכום

הליך גישור בבית המשפט לענייני משפחה הוא כלי יעיל לפתרון סכסוכים משפחתיים. הליך זה מציע מספר יתרונות לצדדים לסכסוך, כולל חסכון בזמן ובעלויות, פתרון מותאם אישית, ויחסים טובים יותר בין הצדדים.

דילוג לתוכן