חוות דעת אקטוארית בנזיקין

חוות דעת אקטוארית בנזיקין


חוות דעת אקטוארית בנזיקין היא חוות דעת מקצועית של אקטואר, אשר מתבססת על ידע וניסיון בתחום האקטואריה, והיא נועדה לסייע לבית המשפט בקביעת גובה הפיצויים הראויים לנפגע בעקבות עוולה נזיקית.

חוות דעת אקטוארית בנזיקין יכולה להתייחס למגוון רחב של היבטים כלכליים שנגרמו לנפגע כתוצאה מהעוולה, כגון:

 • אובדן השתכרות: חוות דעת אקטוארית יכולה לשמש להערכת גובה ההכנסה שהיה הנפגע צפוי להרוויח לולא העוולה, וכן להערכת ההפסדים שנגרמו לו כתוצאה מירידה בהכנסתו.
 • הוצאות רפואיות: חוות דעת אקטוארית יכולה לשמש להערכת גובה ההוצאות הרפואיות שהיה הנפגע צפוי להוציא לולא העוולה, וכן להערכת ההוצאות הרפואיות שנגרמו לו כתוצאה מהעוולה.
 • הפסדי כושר השתכרות: חוות דעת אקטוארית יכולה לשמש להערכת גובה ההכנסה שהיה הנפגע צפוי להרוויח לולא העוולה, לולא היה פוחת כושר ההשתכרות שלו כתוצאה מהעוולה.
 • הוצאות עזרה ביתי: חוות דעת אקטוארית יכולה לשמש להערכת גובה ההוצאות שהיה הנפגע צפוי להוציא לולא העוולה עבור עזרה ביתי, וכן להערכת ההוצאות עבור עזרה ביתי שנגרמו לו כתוצאה מהעוולה.
 • הפסדי פנסיה: חוות דעת אקטוארית יכולה לשמש להערכת גובה הפנסיה שהיה הנפגע צפוי לקבל לולא העוולה, וכן להערכת ההפסדים שנגרמו לו כתוצאה מהעוולה.

חוות דעת אקטוארית בנזיקין היא כלי חשוב המספק לבית המשפט מידע מקצועי ומהימן, אשר יכול לסייע לו בקביעת גובה הפיצויים הראויים לנפגע.

תנאים לקבלת חוות דעת אקטוארית בנזיקין

על מנת לקבל חוות דעת אקטוארית בנזיקין, יש לעמוד במספר תנאים:

 • יש להגיש תביעה לבית המשפט: חוות דעת אקטוארית בנזיקין יכולה להינתן אך ורק במסגרת הליך משפטי.
 • יש להמציא לבית המשפט את כל המסמכים הרלוונטיים: על הנפגע להמציא לבית המשפט את כל המסמכים הרלוונטיים לתביעה, כגון: פרוטוקול רפואי, אישורי הכנסה, חוות דעת רפואיות וכו'.
 • יש לבחור אקטואר בעל מומחיות בנזיקין: על הנפגע לבחור אקטואר בעל מומחיות בנזיקין, אשר יוכל לספק חוות דעת מקצועית ומהימנה.

חישוב אקטוארי בנזיקין

חישוב אקטוארי בנזיקין הוא תהליך הערכה של הנזק הכלכלי שנגרם לנפגע כתוצאה מאירוע נזיקין. החישוב מתבצע על ידי אקטואר, אשר הוא מומחה בתחום הערכת הנזק הכלכלי.

חישוב אקטוארי בנזיקין יכול להתייחס למגוון רחב של היבטים כלכליים, כגון:

 • אובדן השתכרות: החישוב יכול להעריך את ההפסדים שנגרמו לנפגע כתוצאה מירידה בהכנסתו, כגון: הפסדי שכר, הפסדי בונוסים, הפסדי פנסיה וכו'.
 • הוצאות רפואיות: החישוב יכול להעריך את ההוצאות שנגרמו לנפגע עבור טיפולים רפואיים, תרופות, אביזרים רפואיים וכו'.
 • הוצאות עזרה ביתי: החישוב יכול להעריך את ההוצאות שנגרמו לנפגע עבור עזרה ביתי, כגון: עזרה ברחצה, עזרה באכילה, עזרה בהליכה וכו'.
 • הפסדי כושר השתכרות: החישוב יכול להעריך את ההפסדים שנגרמו לנפגע כתוצאה מירידה בכושר ההשתכרות שלו, כגון: אי יכולת לחזור לעבודה, אי יכולת לעבוד במשרה מלאה וכו'.

חישוב אקטוארי בנזיקין הוא כלי חשוב המספק לבית המשפט מידע מקצועי ומהימן, אשר יכול לסייע לו בקביעת גובה הפיצויים הראויים לנפגע.

שיטות חישוב אקטוארי בנזיקין

ישנן מספר שיטות חישוב אקטוארי בנזיקין, אשר נבדלות זו מזו בהתאם להיבט הכלכלי הנבדק.

שיטת הידות

שיטת הידות היא השיטה הנפוצה ביותר לחישוב אובדן השתכרות בנזיקין. השיטה מבוססת על ההנחה כי הנפגע היה צפוי להמשיך לעבוד במשך מספר שנים נוסף, לולא האירוע הנזיקין. על בסיס הנחה זו, החישוב מחשב את ההכנסה שהיה הנפגע צפוי להרוויח בתקופה זו, ומפחית ממנה את ההכנסה שהיה הנפגע צפוי להרוויח בפועל.

שיטת ההיוון

שיטת ההיוון היא שיטה לחישוב ערך כספי של תזרים מזומנים עתידי. השיטה מבוססת על ההנחה כי ערך כספי של היום שווה ערך לכסף שיכול להרוויח בעתיד, בהתאם לשיעור הריבית.

שיטת הפסדי כושר השתכרות

שיטת הפסדי כושר השתכרות היא שיטה לחישוב ההפסדים שנגרמו לנפגע כתוצאה מירידה בכושר ההשתכרות שלו. השיטה מבוססת על ההנחה כי הנפגע היה צפוי להרוויח יותר כסף לולא האירוע הנזיקין. על בסיס הנחה זו, החישוב מחשב את ההפרש בין ההכנסה שהיה הנפגע צפוי להרוויח לולא האירוע הנזיקין, לבין ההכנסה שהיה הנפגע צפוי להרוויח בפועל.

למידע נוסף חייגו אלינו מעמוד צור קשר

דילוג לתוכן