מהו מס רווחי הון

מס רווחי הון

מס רווחי הון הוא המס שמשקיע משלם על הרווח ממכירת נכס הוני. במילים אחרות, זה המס שאתה משלם כשאתה מוכר מניה או כל השקעה אחרת עבור יותר ממה שקנית אותה.

מס הכנסה מגדיר נכסי הון כ"נכס בבעלות יחיד ומוחזקים בעיקר למטרות השקעה", הכולל מניות, אג"ח, קרנות נאמנות ונדל"ן.

רווח הון מתרחש כאשר נכס נמכר במחיר גבוה יותר ממה ששולם לרכישתו.

מס רווחי הון הוא סוג של מס שהממשלה מטילה על הרווח שמישהו מרוויח מנכס. זהו אחוז מסך רווח ההון.

מהם רווחי הון?

מס רווחי הון הוא מונח המשמש לתיאור המס שעל משקיע לשלם על הרווחים שהוא מקבל ממכירה או החלפת נכס.

רווחי הון הם רווחים הנובעים ממכירת נכסים. מיסי רווח הון נגבים על ההפרש בין המחיר שבו נרכש נכס לבין מחירו בעת מכירתו.

מס רווחי הון מוטל על הרווח ממכירת נכס. מס רווחי הון מוחלים בדרך כלל על מכירת מניות, עסקאות נדל"ן ונכסים עסקיים, כל זאת גם בשל השקעות במדינות זרות, לשם כך יש לבחון את נושא מיסוי בינלאומי והאם רווח ההון מושפע מכך.

כאשר אדם מוכר נכס רווחי הון, הוא צריך לשלם מסים על הרווח שלו.

קיזוז מס רווחי הון בשל הפסדים

קיזוז מס רווחי הון עקב הפסדים הוא נושא חשוב עבור עסקים קטנים רבים.

ישנן כמה נסיבות ספציפיות שבהן נישום יכול לתבוע קיזוז ממס רווחי הון בגין הפסדים שנגרמו באותה שנה.

הנסיבות הראשונות הן כאשר לנישום יש הפסד הון נקי משנים קודמות שהוא רוצה להשתמש בו בשנה הנוכחית.

יש להעביר הפסד זה ולהשתמש בו תוך חמש שנים לכל היותר לאחר היווצרותו, ולאחר מכן הוא יפוג. אם זה לא נעשה, הנישום לא יכול להשתמש בו בכל שנה שלאחר מכן.

הנסיבות השניות הן כאשר לנישום יש נכס להשקעה שהוא מכר במהלך שנת המס הנוכחית והם תבעו ניכויי פחת על כך.

מס רווחי הון הוא מס על הרווח שנעשה ממכירת נכסים. קיזוז מס רווחי הון עקב הפסדים הוא הקלה המאפשרת לך להפחית את רווח ההון החייב במס בסכום ההפסדים שנגרמו באותה שנת כספים. זוהי דרך לאזן את הרווח וההפסד.

ניתן לתבוע את קיזוז מס רווחי הון עקב הפסדים אם נגרם לך הפסד ממכירת נכסים מסוימים או מפעילויות עסקיות אחרות. לדוגמה, אם מכרת מניות שירדו בערכן, אז זה יכול להיחשב כהפסד שבגינו אתה זכאי לקיזוז כנגד רווחי ההון שלך.

אין לראות באמרו כל סוג של ייעוץ או הצעה להשקעה.

דילוג לתוכן